Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νυδριού, ζητά  την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στη Θεσσαλονικη- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

1.    ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Δευτέρα  07 Απριλίου 2014

3.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Τρίτη 08 Απριλίου 2014

4.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Εικοσιτέσσερις  (24)

5.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Δυο (02)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ                         

Δευτέρα  07 Απριλίου 2014: αναχώρηση από Νυδρί 07:30

                 Ολιγόλεπτη στάση στα Ιωάννινα 10:00

                 Άφιξη Θεσσαλονίκη στις 12:30 ? επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ως 

                        15:00, ακολουθεί γεύμα και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 18:00 με 21:00

                          περιήγηση στη πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο

 

Τρίτη 08 Απριλίου 2014: πρωινό 08:30- Στις 10:00 επίσκεψη στο σεισμολογικό σταθμό του

                         Πανεπιστημίου- 13:00 γευμα επίσκεψη στο Λευκό πύργο- 15:00 αναχώρηση 

                          από Θεσσαλονίκη.

                                 Επιστροφή στο Νυδρί : περι την 20:00 η

 

     Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου,  την τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του ταξιδιού. Επίσης απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.

Οι προσφορές  πρέπει να αναφέρουν σε πόσων θέσεων λεωφορείο αφορούν, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις. Επίσης να αναφέρεται το όνομα και η κατηγορία του καταλύματος καθώς και η δυναμικότητα των δωματίων.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι και την  Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00.

Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Πληροφορίες:Φίλιππας Γεώργιος

Δ/νση: Νυδρί Λευκάδας

Τ.Κ.: 31084

Τηλ.: 26450 92231

FAX: 26450 92231

http://gym-nydriou.lef.sch.gr/

E-mail: mail@gym-nydriou.lef.sch.gr