Αλλάζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 αλλάζει από φέτος η προθεσμία αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών.Με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν μια αίτηση παραίτησης, με ενδεχόμενο σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, ενώ πριν τη τροποποίηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.Επισημαίνουμε πως η υπαλληλική σχέση θα λύεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους.

Επίσης,αναφέρουμε πως οι αιτήσεις παραίτησης που θα υποβάλλονται από  την 1η Ιουνίου  μέχρι την 20η Απριλίου του επόμενου διδακτικού έτους, θα εξετάζονται από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα γίνονται αποδεκτές ή μη από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.