Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη των σχολείων Μεγανησίου και Νυδριού στο ΚΠΕ Φιλιατών

Οι Διευθυντές των Γυμνασίου και Γενικών Λυκειακών τάξεων Μεγανησίου και Γυμνασίου Νυδριού, ζητούν  την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Φιλιατών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:

  1. ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΦΙΛΙΑΤΕΣ
  2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Τετάρτη 02 Απριλίου 2014
  3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Τετάρτη 02 Απριλίου 2014
  4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Σαράντα οκτώ  (48)
  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Εξι (06)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τετάρτη 02 Απριλίου 2014 : αναχώρηση από Νυδρί 08:15

Άφιξη Φιλιάτες 10:00

Υλοποίηση προγράμματος

Τετάρτη 02 Απριλίου 2014: αναχώρηση 14:00

Επιστροφή στο Νυδρί : 16:00

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου,  την τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του ταξιδιού. Επίσης απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ.

Το λεωφορείο θα πρέπει να είναι 54 θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου Νυδριού μέχρι και την  Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00.

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με τα σχολεία στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

 

Πληροφορίες: Μεταξά Ακριβή

Δ/νση: Μεγανήσι Λευκάδας

Τ.Κ.: 31083

Τηλ.: 26450 51500, 29525

FAX: 26450 51500

http://gym-megan.lef.sch.gr/

E-mail: mail@gym-megan.lef.sch.gr

 

Πληροφορίες:Φίλιππας Γεώργιος

Δ/νση: Νυδρί Λευκάδας

Τ.Κ.: 31084

Τηλ.: 26450 92231

FAX: 26450 92231

http://gym-nydriou.lef.sch.gr/

E-mail: mail@gym-nydriou.lef.sch.gr