Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Β? Λυκείου του 2ου Λυκείου Λευκάδας στην Κόνιτσα

Ο Διευθυντής του 2ου Λυκείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Β? Λυκείου του σχολείου στην Κόνιτσα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κόνιτσα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 20 Μαρτίου 2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 21 Μαρτίου 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 14
ΤΑΞΗ : Β’
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη,20 Μαρτίου 2014 7:30 π.μ. Αναχώρηση από Λευκάδα
9:00 π.μ. Στάση στο Τέροβο
9:15 π.μ. Αναχώρηση
10:45 π.μ. Άφιξη στη Μολυβδοσκέπαστη
11:30 π.μ. Επίσκεψη στο Μπουραζάνι
12:30 μ.μ. Αναχώρηση
13:00 μ.μ. Άφιξη στην Κόνιτσα και τακτοποίηση στη μαθητική εστία
17:00-20:00μ.μ. Υποδοχή-ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ-οικολογική ξενάγηση στο γεφύρι του Αώου-επιστροφή στο ΚΠΕ
20:00 μ.μ. Δείπνο
20:30-22:30μ.μ. Περιήγηση στην Κόνιτσα
Παρασκευή,21 Μαρτίου 2014 08:00 π.μ. Προετοιμασία αποσκευών-εκκένωση του ξενώνα
09:00 π.μ. Α) εντός του ΚΠΕ: θεωρητικό μέροςΒ)εκτός του ΚΠΕ: επιβίβαση στο λεωφορείο-διαδρομή στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, στον Βοϊδομάτη, εργασίες, δραστηριότητες, παρουσίαση, αξιολόγηση προγράμματος
13:30 μ.μ. Φαγητό
14:30 μ.μ. Ιππασία
15:30 μ.μ. Ενημέρωση για ιππασία-κανόε καγιάκ
17:00 μ.μ. Αναχώρηση για Λευκάδα
18:30 μ.μ. Στάση
21:00 μ.μ Επιστροφή στη Λευκάδα

 

 

Στην  προσφορά  σας  να  αναφέρεται  η  συνολική  τιμή  του  ταξιδιού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  αλλά  και  η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπερ. του ΦΠΑ) (άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).

Ως  προς  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στην προσφορά σας και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής:

  1. σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές
  2. Η μετακίνησή μας να γίνει με λεωφορείο , υπερυψωμένο, ασφαλές και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π.).

 

Επίσης για την ανάληψη της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης απαιτούνται και τα εξής:

1.   Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε  περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).

2.  Το  επιλεγμένο  ταξιδιωτικό  γραφείο  θα  υπογράψει  ιδιωτικό  συμφωνητικό  με  το σχολείο,  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  ρητά  και  η  ασφάλεια  αστικής  επαγγελματικής ευθύνης.

3. Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας , το οποίο είναι σε ισχύ.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  σε  σφραγισμένο φάκελο ? και σε ηλεκτρονική μορφή .doc ή .pdf – στο Γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10/3/2014 και ώρα 12.30 μ.μ.. Το άνοιγμα των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας στο Γραφείο Διευθυντή.

 

Πληροφορίες: Κουσουράκος Ιωάννης

Δ/νση: Βαρδάνια Λευκάδας

Τ.Κ.: 31100

Τηλ.: 26450 22640

FAX: 26450 22478

http://2lyk-lefkad.lef.sch.gr

E-mail: mail@2lyk-lefkad.lef.sch.gr