Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη εκδρομή της B’ τάξης του Λυκείου Βασιλικής στον Βόλο

Ο Διευθυντής του Λυκείου Βασιλικής Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του Λυκείου που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από τις 4 Απριλίου 2014 μέχρι και τις 6 Απριλίου 2014, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  14  Μαρτίου 2014.

 

1) Σύνολο μαθητών 16, συνοδοί καθηγητές 2.

Δωμάτια μαθητών: 2 δίκλινα και 4 τρίκλινα

Δωμάτια συνοδών: 2 μονόκλινα.

2) Το ξενοδοχείο να είναι τουλάχιστον 3 αστέρων και να προσφέρει πρωινό.

3) Επίσης απαιτούνται και τα εξής:

 

α. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της

Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011:

ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και δικαιώματος

εξωτερικού τουρισμού.

 

γ. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με

το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής

επαγγελματικής ευθύνης

 

4) Η εκδρομή περιλαμβάνει περιήγηση στο Βόλο αλλά και στις γύρω περιοχές με

λεωφορείο καθημερινά. Το πρόγραμμα δύναται να αναμορφωθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα επικρατούν.

 

5) Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή τιμή για τις μετακινήσεις, τιμή για το ξενοδοχείο καθώς και υπολογισμός για την ασφάλεια αστικής ευθύνης (οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.). Το βασικό κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα είναι η τιμή για τις μετακινήσεις. Το ξενοδοχείο μπορεί να αλλάξει σε  συνεννόηση του τουριστικού γραφείου με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Οι μετακινήσεις των μαθητών μπορεί να γίνουν και με μικρό λεωφορείο τύπου mini bus.

 

Πληροφορίες: Μήτσουρας Aθανάσιος

Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τ.Κ.: 31082

Τηλ.: 2645031910

FAX: 2645031202

 

http://gym-vasil.lef.sch.gr

E-mail: mail@gym-vasil.lef.sch.gr