Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας σε Κοζάνη – Βελβεντό

Ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Κοζάνη – Βελβεντός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 9 Μαρτίου 2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 11 Μαρτίου 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 20
ΤΑΞΗ : Α’
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Κυριακή,9 Μαρτίου 2014 8:30 π.μ. Αναχώρηση από Λευκάδα
9:00 π.μ. Άφιξη στην Πρέβεζα ? εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου
10:15 π.μ. Αναχώρηση για Ιωάννινα
11:30 π.μ. Άφιξη στο O.D.E.O.N.
12:30 μ.μ. Αναχώρηση για Κοζάνη
14:00 μ.μ. Άφιξη στην Κοζάνη. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο
16:30 μ.μ Αναχώρηση από Κοζάνη προς Βελβεντό
17:15 μ.μ Άφιξη στο Βελβεντό-περιήγηση στην πόλη-δείπνο-διανυκτέρευση
Δευτέρα,10 Μαρτίου 2014 Παρακολούθηση πρωινού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού – γεύμα -Παρακολούθηση απογευματινού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού- δείπνο-διανυκτέρευση
Τρίτη,11 Μαρτίου 2014 09:00 π.μ. Παρακολούθηση πρωινού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού
13:30 μ.μ. Αναχώρηση από Βελβεντό προς Ιωάννινα
16:00 μ.μ. Άφιξη στα Ιωάννινα  – περιήγηση στο κέντρο της πόλης
19:00 μ.μ. Αναχώρηση από Ιωάννινα προς Λευκάδα
21:00 μ.μ. Άφιξη στη Λευκάδα

 

Στην  προσφορά  σας  να  αναφέρεται  η  συνολική  τιμή  του  ταξιδιού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  αλλά  και  η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπερ. του ΦΠΑ) (άρθρο 14 της 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).

Ως  προς  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στην προσφορά σας και να περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυμούμε τα εξής:

  1. Η μετακίνησή μας να γίνει με λεωφορείο , υπερυψωμένο, ασφαλές και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ, κ.λ.π.).

 

Επίσης για την ανάληψη της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης απαιτούνται και τα εξής:

1.   Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε  περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).

2.   Το  επιλεγμένο  ταξιδιωτικό  γραφείο  θα  υπογράψει  ιδιωτικό  συμφωνητικό  με  το σχολείο,  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  ρητά  και  η  ασφάλεια  αστικής  επαγγελματικής ευθύνης.

3.  Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας , το οποίο είναι σε ισχύ.

4. Κατά την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού το πρακτορείο υποχρεούται να δεχθεί ποινική ρήτρα για την περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου. ( Εγγυητική επιστολή ή μετρητά )

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  σε  σφραγισμένο φάκελο ? και σε ηλεκτρονική μορφή .doc ή .pdf – στο Γραφείο του Δ/ντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20/2/2014 και ώρα 12.30 μ.μ.. Το άνοιγμα των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στη 13:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας στο Γραφείο Διευθυντή.

Πληροφορίες: Κουσουράκος Ιωάννης

Δ/νση: Βαρδάνια Λευκάδας

Τ.Κ.: 31100

Τηλ.: 2645022640

FAX: 2645022478

http://2lyk-lefkad.lef.sch.gr

E-mail: mail@2lyk-lefkad.lef.sch.gr