Έναρξη 5ης περιόδου Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ, ότι η υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα (τέλος Ιανουαρίου ? μέσα Φεβρουαρίου). Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2014, θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου ? Οκτωβρίου 2014, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε: