Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαήμερη εκδρομή του Γενικού Λυκείου Νυδριού στο Ναύπλιο

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Νυδριού Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ εκδρομής στη ΑΘΗΝΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ από 18-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

Σύνολο μαθητών : 20 , Συνοδοί καθηγητές : 2

Απαιτούμενα δωμάτια

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ

ΔΙΚΛΙΝΑ

ΤΡΙΚΛΙΝΑ

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ

3

1

6

  • Στην προσφορά θα αναγράφεται η ονομασία , η θέση και η κατηγορία του ξενοδοχείου
  • Το ξενοδοχείο θα προσφέρει πρωϊνό και ένα ακόμα γεύμα.
  • Δύο διανυκτερεύσεις θα γίνουν στο Ναύπλιο και τρείς στην Αθήνα.
  • Θα μετακινηθούν εντός της πόλης του Ναυπλίου καθημερινά και Επίδαυρο,Μυκήνες,Τίρυνθα,Τολό και εντός του Νομού Αττικής.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Να αναφέρονται χωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή του ξενοδοχείου.

Επίσης απαιτούνται και τα εξής:

  1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού.
  3. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Σχολείο μας μέχρι και  3 / 2/ 2014 και ώρα 11.00 πμ

Πληροφορίες: Α. Πολίτης

Δ/νση: Νυδρί Λευκάδας

Τ.Κ.: 31100

Τηλ.: 2645 0 92571

FAX: 2645 0 93214

http://lyk-nydriou.lef.sch.gr

E-mailmail@lyk-nydriou.lef.sch.gr