Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση μετακίνησης (μετάβαση και επιστροφή) μαθητών και εκπαιδευτικών στο Rende (CS) της Ιταλίας

Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών του 1oυ ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας, στο Rende (CS) της Ιταλίας. για την υλοποίηση σχεδίου του προγράμματος LLP-LdV με αριθμό φακέλου 2013-1-GR1-LEO01-14775.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την 24-01-2014 και ώρα 13:00.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.