Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδαςστην Καστοριά, Φλώρινα, Πρέσπες

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Καστοριά, Φλώρινα, Πρέσπες και στην επιστροφή στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα:

  • Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 με αρχικό προορισμό την Καστοριά.
  • Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει:

Πέμπτη 20-02-2014

Αναχώρηση από Καρυά στις 07:00 π.μ.

Στάση για καφέ στο Τέροβο στις 08:30 π.μ.

Άφιξη στην Καστοριά στις 12:00 π.μ.

Ξενάγηση, φαγητό και διανυκτέρευση στην Καστοριά.

Παρασκευή 21-02-2014

Αναχώρηση για Πρέσπες στις 09:30 π.μ.

Επίσκεψη στον Αγ. Αχίλλειο, στο χωριό Ψαράδες και στο πάρκο Πρεσπών.

Αναχώρηση από τις Πρέσπες για Φλώρινα στις 02:30 μ.μ.

Φαγητό και ξενάγηση στην Φλώρινα.

Επιστροφή στην Καστοριά το απόγευμα.

Διανυκτέρευση στην Καστοριά.

Σάββατο 22-02-2014

Αναχώρηση για Νυμφαίο στις 09.00 π.μ.

Ξενάγηση στον Αρκτούρο.

Αναχώρηση για Ιωάννινα στις 12.30 μ.μ.

Άφιξη στα Ιωάννινα και ξενάγηση στην πόλη.

Επιστροφή στη Λευκάδα στις 09.30 μ.μ.

 

Σύνολο μαθητών: 17

Συνοδοί καθηγητές: 2

Δωμάτια μαθητών: 5 τρίκλινα και 1 δίκλινο

Δωμάτια καθηγητών: 1 δίκλινο

 

Στην προσφορά θα αναγράφεται η ονομασία, η θέση και η κατηγορία του ξενοδοχείου. Επίσης, θα αναφέρονται χωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή του ξενοδοχείου καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

  • Η μετακίνηση του σχολείου ζητούμε να γίνει με υπερυψωμένο λεωφορείο 50 θέσεων και άνω. Ασφαλές και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΚΤΕΟ και λοιπά.
  • Να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης του λεωφορείου καθώς και αριθμός θέσεών του.
  • Για την ανάληψη της εκδρομής απαιτούνται και τα εξής:

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή (άρθρο 14 ΥΑ ΥΠΔΒΜΘ με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τΒ?).

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

  • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
  • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή (άρθρο 14).

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31080.

 

Πληροφορίες: Αργυρού Σωτήριος

Δ/νση: Καρυά Λευκάδας

Τ.Κ.: 31080

Τηλ.: 2645 0 41324

FAX: 2645 0 41794

E-mail: mail@gym-karyas.lef.sch.gr