Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πενθήμερη (5) εκπαιδευτική εκδρομή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 /11/2013 και ώρα 11 π.μ.

Δείτε σχετικά: ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ