Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή 24/11/2013-25/11/2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29/10/2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.