Πρόσκληση Ε.Ε. και Ε.Β.Π. για υποβολή αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ για το 2009-2010

Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β΄ της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180, Μαρούσι) μέσω των οικείων Δ/νσεων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουλίου 2009.
Δείτε την σχετική εγκύκλιο και αίτηση.