ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Δείτε το σχετικό πίνακα: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ