Σεμινάριο με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» από τον ΕΟΠΠΕΠ στη Θεσσαλονίκη (1-2-3/11/2013) και στην Αθήνα (8-9-10-/11/2013)

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) του Τομέα Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να διοργανώσει Πρόγραμμα Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας», στο πλαίσιο των Δράσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας για το 2013.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ο ΕΟΠΠΕΠ θα υλοποιήσει, το Νοέμβριο του 2013, δυο σεμινάρια, στη Θεσσαλονίκη (1-2-3/11/2013) και στην Αθήνα (8-9-10-/11/2013). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη που προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των στελεχών ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους καθώς και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως: μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, πιθανές εναλλαγές μεταξύ εργασίας και ανεργίας, σχεδιασμός σταδιοδρομίας σε σχέση με την τρέχουσα κοινωνική πολυπλοκότητα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eoppep.gr/index.php/el/events/325-semina_dexiotites.

Δείτε σχετικά: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΟΠΠΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ