Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικής συνάντησης Σχολικών Συμβούλων με εκπαιδευτικούς ΠΕ-01 και ΠΕ-03 της ΔΔΕ Λευκάδας

Με τα 4846/04-10-2013 και 4898/07-10-2013 έγγραφα της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κοινοποίησε την έγκριση των προγραμματισμένων επιμορφωτικών συναντήσεων των Σχολικών Συμβούλων κλ. ΠΕ-01 και ΠΕ-03 με εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Λευκάδας ως εξής:

  • Ο Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ-01 κ. Σιούλης Τριαντάφυλλος με τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ-01 της Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, την Πέμπτη 17-10-2013 στις 12.00-14.00μ.μ. στο 1ο ΓΕΛ Λευκάδας.
  • Η Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ-03 κ. Πανταζή Αφροδίτη με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν μαθηματικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, την Τρίτη 14-10-2013 και ώρα 17.00 μ.μ στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας και την Δευτέρα 22-10-2013 την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Μεγανησίου.