Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ. έτους 2009-2010

Από το ΥπΕΠΘ έχουν ανακοινωθεί οι παρακάτω αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ: