Πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013-14 , υποβολή ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Συνημμένα θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2013-14

Για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία (7) εργάσιμων ημερών από 26-9-2013 έως 4-10-2013.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακή  Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διορθωμένοι πίνακες κατάταξης:NEOI PINAKES OLA