Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μειωμένο ωράριο

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων των μονίμων εκπαιδευτικών.

Δείτε το συνημμένο: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μειωμένο ωράριο.