Αποφάσεις απόσπασης και διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Απόφαση ολικής απόσπασης – διάθεσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:

εδώ.

 

Απόφαση  διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας:

εδώ.