Παράταση προθεσμίας


Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής και καταχώρησης αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων μέχρι και τις 22/07/2011, ύστερα από σχετικά αιτήματα  και προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες.