Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-ΠΕ20 για απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-20 που επιθυμούν να αποσπασθούν εξ? ολοκλήρου και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να καλυφθούν τα παρακάτω λειτουργικά κενά σε δημοτικά σχολεία:

  • Τρία (03) κενά εκπ/κών κλάδου ΠΕ19-20 και
  • Τρία (03) κενά εκπ/κών κλάδου ΠΕ06

Η αίτηση απόσπασης θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00.

Οι Διευθυντές των σχολείων:

α) να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τηλεφωνικά αυτούς που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο και

β) να αποστείλουν τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο τους με διαβιβαστικό στο οποίο να αναγράφονται ονομαστικά οι εκπαιδευτικοί που τις κατέθεσαν έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 μέσω FAX.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Παπαδόπουλος Σωκράτης
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας
Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100
26450 21729
26450 21731
mail@dide.lef.sch.gr