Επανακατάταξη εκπαιδευτικών με βάση το νέο μισθολόγιοΑναρτάται εκ νέου η συγκεντρωτική διαπιστωτική πράξη με την επανακατάταξη όλων των εκπαιδευτικών-διοικητικών που ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδος συνοδευόμενη από πίνακα με τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών και τα ΜΚ στο βαθμό τους.

Δείτε σχετικά: