Προκήρυξη για κάλυψη της θέσης Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 9 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα σχετική αίτηση για τη θέση του Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη της θέσης υπευθύνου ΣΣΝ