Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 12-08-2013 έως και 23-08-2013.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση καλούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται στις καταργούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-07-2013), ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ17.13), να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιο προσωπικό για την ολο¬κλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της B΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Δείτε σχετικά:

  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ 2013-2014-1
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2013_14
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2013_14 ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΘΜΙΑΣ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΘΜΙΑΣ-1
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ-1