Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 13

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 13, που επιθυμούν να ασκήσουν
καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων για υποβολή αιτήσεων

Δείτε το συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ13