Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ : Προτάσεις νέων ειδικοτήτων Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013 Β

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας  ανακοινώνει την πρόθεσή του να λειτουργήσουν για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013Β οι παρακάτω ειδικότητες: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ