Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το υπ.αριθ. 3455/11-7-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων 

 

Δείτε το συνημμένο: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ