Οδηγίες σχετικά με την πρόσκληση εκπαιδευτικών ΕΑΕ για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών έτους 2009-2010

Από το ΥπΕΠΘ στάλθηκαν οδηγίες σχετικά με την Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2009-2010 όπως και νέο έντυπο αίτησης.

Από το ΥπΕΠΘ στάλθηκαν οι παρακάτω οδηγίες σχετικά με την Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2009-2010:

  • Το έντυπο της αίτησης αντικατασταθίσταται με το επισυναπτόμενο έντυπο, λόγω προσθήκης κάποιων πεδίων (“είμαι υποψήφιος και στον/στους κλάδο/ους, ανικατάσταση του ΑΣΕΠ 2007 με τη λέξη “προτελευταίο” και του ΑΣΕΠ 2009 με τη λέξη “τελευταίο”, παραμονή αναπληρωτή σε Ιδιωτικό Σχολείο)
  • Η διαδικασία προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που θα ακολουθήσει την υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τοποθέτηση αρχικά σε περιοχές προτίμησης και στη συνέχεια σε ΚΕΔΔΥ με βάση την κατάταξη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
  • Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 87115/Γ6/20-7-2009 πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2009-10, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι εκτός κάποιου τυπικού προσόντος διαθέτουν εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα για τις ΣΜΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων και ή στη γραφή Braille για τις ΣΜΕΑΕ Τυφλών και Αμβλυώπων και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν πιστοποιητικά γνώση της ΕΝΓ ή της γραφής Braille και μόνο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
  • Στις περιπτώσεις Νησιωτικής Ελλάδας καθώς και απομακρυσμένων περιοχών μπορούν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις-δηλώσεις και από τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνσή τους και με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, προς αποφυγή λαθών.
  • Για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής όπου αναφέρεται κύρια ειδικότητα εννοείται: 2 εξάμηνα από 12 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως ή 4 εξάμηνα από 4 έως 10 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.
  • Βεβαιώσεις από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το Υπ.Ε.Π.Θ. παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων επιμόρφωσης 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν δίνουν το δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης και δεν γίνονται δεκτές.