Συνοπτικά Στοιχεία

Στην Λευκάδα λειτουργούν 7 Γυμνάσια (3 στην Α’ Λευκάδας και 4 στην Β’ Λευκάδας), 3 Λύκεια (2 στην Α’ Λευκάδας και 1 στην Β’ Λευκάδας), 4 Λυκειακές Τάξεις, 1 ΕΠΑΛ και 1 ΕΠΑΣ. Στα παραπάνω σχολεία φοιτούν περίπου 1400-1500 μαθητές, με το μεγαλύτερο μέρος τους (75%) να συγκεντρώνεται στα σχολεία εντός της πόλης (Α’ Λευκάδας), όπως φαίνεται παρακάτω.


Πληθυσμός Μαθητών

Σχ. Έτος Μαθητές
2004-2005 1472
2005-2006 1467
2006-2007 1404
2007-2008 1469
2008-2009 1478
2009-2010 1362
2010-2011 1334
2011-2012 1341

Πληθυσμός Διδασκόντων

Σχ. Έτος Διδάσκοντες
2004-2005 221
2005-2006 248
2006-2007 252
2007-2008 278
2008-2009 273
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Κατανομή Μαθητών σε Α και Β Λευκάδας

Μαθητές Α’ Λευκάδας Μαθητές Β’ Λευκάδας
2004-2005 1083 389
2005-2006 1078 389
2006-2007 1016 388
2007-2008 1070 399
2008-2009 1112 366
2009-2010 1005 357
2010-2011 985 349
2011-2012 991 350

Κατανομή Διδασκόντων σε Α και Β Λευκάδας

Διδάσκοντες Α’ Λευκάδας Διδάσκοντες Β’ Λευκάδας
2004-2005 161 60
2005-2006 182 66
2006-2007 171 81
2007-2008 198 80
2008-2009 191 82
2009-2010
2010-2011
2011-2012