Συνοπτικά Στοιχεία

Στην Λευκάδα λειτουργούν 4 Λύκεια, 2 στην Α’ Λευκάδας και 2 στην Β’ Λευκάδας. Εκτός αυτών, Λυκειακές Τάξεις λειτουργούν σε 3 Γυμνάσια.

Περιοχή Κωδικός Ονομασία Τηλέφωνο FAX
Α Λευκάδας 3451010 1ο Λύκειο Λευκάδας 26450 22416 26450 24675
3451020 2ο Λύκειο Λευκάδας 26450 22640 26450 22478
3451025 Λ.Τ. Μουσικού Γυμνασίου 26450 21625 26450 21625
Β Λευκάδας 3454010 Λύκειο Νυδριού 26450 92571 26450 93214
3453010 Λ.Τ. Γυμνασίου Βασιλικής 26450 31910 26450 31910
3455010 Λ.Τ. Γυμνασίου Μεγανησίου 26450 51500 26450 51500
3452010 Λύκειο Καρυάς 26450 41324 26450 41324

Κατανομή Μαθητών Λυκείων σε Α και Β Λευκάδας

Μαθητές Α’ Λευκάδας Μαθητές Β’ Λευκάδας
2004-2005 404 175
2005-2006 392 173
2006-2007 382 163
2007-2008 397 174
2008-2009 433 161
2009-2010 415 165
2010-2011 437 154
2011-2012 433 161

Μεταβολή Μαθητικού Δυναμικού Λυκείων

1ο Λύκειο 2ο Λύκειο Λ.Τ. Μουσικού Λύκειο Νυδριού Λ.Τ. Βασιλικής Λ.Τ. Μεγανησίου Λύκειο/Λ.Τ. Καρυάς
2004-2005 191 162 51 91 41 4 39
2005-2006 175 171 46 98 39 6 30
2006-2007 153 176 53 83 33 14 33
2007-2008 143 173 81 82 43 12 37
2008-2009
2009-2010 160 191 64 88 45 13 19
2010-2011 189 183 65 82 51 7 14
2011-2012 189 191 65 84 51 9 15