Συνοπτικά Στοιχεία

ΕΠΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κωδικός 3450040
Τύπος ΕΠΑΣ
Διευθυντής Ι.Χαλκιόπουλος
Μόρια 2
Περιοχή Μετάθεσης 3401 – Λευκάδας
Διεύθυνση Παλιές Αλυκές Λευκάδας
ΤΚ 31100
Τηλέφωνο 1 26450 23320
Τηλέφωνο 2
FAX 26450 23492
e-mail mail@2tee-lefkad.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα http://epas-lefkad.lef.sch.gr/
Απόσταση Εντός πόλης Λευκάδας