Στην Λευκάδα λειτουργούν ένα ΕΠΑΛ και ένα ΕΠΑΣ. Μετά το Γυμνάσιο, περίπου το 20% των μαθητών ακολουθεί την Τεχνική Εκπαίδευση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατανομή Μαθητών σε Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

Μαθητές Γενικών Λυκείων Μαθητές ΤΕΕ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
2004-2005 579 158
2005-2006 565 155
2006-2007 545 113
2007-2008 571 130
2008-2009 594 122