Συνοπτικά Στοιχεία

Στην Λευκάδα λειτουργούν 7 Γυμνάσια, 3 στην Α’ Λευκάδας (εκ των οποίων το ένα είναι Μουσικό Γυμνάσιο) και 4 στην Β’ Λευκάδας.

Περιοχή Κωδικός Ονομασία Τηλέφωνο FAX
Α Λευκάδας 3401010 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας 26450 26208 26450 26208
3401020 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας 26450 23380 26450 22805
3401025 Μουσικό Γυμνάσιο Λευκάδας 26450 21625 26450 21625
Β Λευκάδας 3404010 Γυμνάσιο Νυδριού 26450 92231 26450 92231
3402010 Γυμνάσιο Καρυάς 26450 41324 26450 41324
3403010 Γυμνάσιο Βασιλικής 26450 31910 26450 31910
3405010 Γυμνάσιο Μεγανησίου 26450 51500 26450 51500

Κατανομή Μαθητών Γυμνασίων σε Α και Β Λευκάδας

Μαθητές Α’ Λευκάδας Μαθητές Β’ Λευκάδας
2004-2005 521 214
2005-2006 531 216
2006-2007 521 225
2007-2008 543 225
2008-2009 557 205
2009-2010 590 192
2010-2011 548 195
2011-2012 546 191

Μεταβολή Μαθητικού Δυναμικού Γυμνασίων

1ο Γυμνάσιο 2ο Γυμνάσιο Μουσικό Γυμνάσιο ΕΕΕΚ Γυμνάσιο Νυδριού Γυμνάσιο Καρυάς Γυμνάσιο Βασιλικής Γυμνάσιο Μεγανησίου
2004-2005 183 223 115 92 46 56 20
2005-2006 188 211 132 96 47 56 17
2006-2007 170 220 131 102 40 62 21
2007-2008 187 257 99 112 34 59 20
2009-2010 209 269 112 92 26 59 15
2010-2011 191 239 118 91 29 60 15
2011-2012 191 239 116 86 29 61 15