Συνοπτικά Στοιχεία

Στην Λευκάδα λειτουργούν:

Επίσης, Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης λειτουργούν στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας.

Μαθητικό Δυναμικό και Κατανομή σε Α και Β Λευκάδας

Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν περίπου 1400-1500 μαθητές, με το μεγαλύτερο μέρος τους (75%) να συγκεντρώνεται στην Α’ Λευκάδας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:

Μαθητικό Δυναμικό ανά έτος:
Μαθητικό Δυναμικό ανά έτος:

Κατανομή Καθηγητών σε Α και Β Λευκάδας

Καθηγητές Α και Β Λευκάδας