Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Λευκάδας

http://dide.lef.sch.gr/ssn/

υπεύθυνη: Άιλερς Άννα-Μάρθα

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Λευκάδας αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας και παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της οικίας περιφέρειας.

Ποιο είναι το έργο των ΣΣΝ;

Η εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τους υπευθυνους Σχολικων Δραστηριοτήτων, η παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των προγραμμάτων σε επίπεδο σχολείου και νομού.

Η ψυχοκοινωνική κάλυψη των σχολικών μονάδων του νομού.

Η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας.

Που βρίσκεται;

ΣΣΝ Λευκάδας
1ο Λύκειο Λευκάδας
Οδός Τζεβελέκη Λευκάδα 31100
26450 29474
26450 21731
http://dide.lef.sch.gr/ssn/
ssnlefk@dide.lef.sch.gr