υπεύθυνη για τη Δ.Ε. Λευκάδας: Κωνσταντίνα Παναρίτου

Οι Σχολικές Δραστηριότητες είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Δ/νση ΣΕΠΕΔ) στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν τις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες (α) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, (β) της Αγωγής Υγείας και (γ) των Πολιτιστικών Θεμάτων, που είχαν παλαιότερα θεσμοθετηθεί (η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το 1990) για να υπηρετήσουν την εναλλακτική παιδαγωγική.

Σκοπός

Να συμβάλουν, μέσα από την προώθηση και την υποστήριξη μεθόδων και στρατηγικών ενεργητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση, στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.

Που βρίσκεται;

Παναρίτου Κωνσταντίνα
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Λευκάδας
Κτήριο ΔΔΕ Λευκάδας (ημιώροφος)
Καραβέλα 11
Λευκάδα 31100

26450 21712
26450 21712