Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Λευκάδας

υπεύθυνος: Σπύρος Ρομποτής

Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδρύθηκαν σκοπό την στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.

Τι υπηρεσίες παρέχει;

Τεχνική Στήριξη

To ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. παρέχει τεχνική στήριξη στις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας (γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, γραφεία κλπ)  για την υποδομή υπολογιστών τους.

Υποστήριξη ΠΣΔ

To ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υποστηρίζει τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και επιλύει τα προβλήματα σύνδεσης των χρηστών του. Οι χρήστες του ΠΣΔ περιλαμβάνουν, εκτός των σχολείων, υπηρεσίες όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λευκάδας, τα Αρχεία του Κράτους, τα ΚΔΑΥ και άλλους.

Ενημέρωση

To ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για θέματα σχετικά με το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής, υποστηρίζει τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού και εποπτεύει την μετεγκατάσταση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού.

Που βρίσκεται;

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας
Καραβέλα 11 Λευκάδα 31100
26450 29073
26453 62223
plinetl@dide.lef.sch.gr