Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Δ.Ε. Λευκάδας

επιστημονικοί υπεύθυνοι: Άννα Κοψιδά, Δέσποινα Δενδρινού

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. συγκροτήθηκε για να παρέχονται στους μαθητές, στους καθηγητές, στους γονείς, στους απόφοιτους υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της εκπαίδευσης, ώστε να προσεγγίζονται οι στόχοι του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ειδικότερα το ΚΕΣΥΠ:

 1. Διαθέτει πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για όλες τις εκπαιδευτικές διεξόδους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την επαγγελματική κατάρτιση, τα επαγγέλματα, την αγορά εργασίας.
 2. Προσφέρει Συμβουλευτική στήριξη:
  • Στους μαθητές για να χαράξουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες στα πλαίσια των ευκαιριών που προσφέρει η διαμορφωμένη πραγματικότητα.
  • Στους γονείς για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην πορεία αναζήτησης προσανατολισμού και να παρέμβουν επικουρικά στις αποφάσεις τους.
  • Στους καθηγητές για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των στόχων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 3. Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς (κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις κεντρικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Κ.Ε.Π., Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΟΕΕΚ, κ.λπ.) για τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Τι είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια Συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζει τους μαθητές:

 • Στην ανίχνευση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, των δυνατοτήτων, των ιδιαίτερων στοιχείων που συγκροτούν την προσωπικότητά τους.
 • Στην παροχή αντικειμενικής και συνεχώς ανανεούμενης πληροφόρησης για την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τη δομή της απασχόλησης, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών ώστε να “ανακαλύψουν” νέες διόδους επικοινωνίας με τον κόσμο της γνώσης και το κοινωνικό περιβάλλον πέρα από την ατομική πραγματικότητα.
 • Στη χάραξη της δικής τους εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας στα πλαίσια των σύχγρονων αναγκών και απαιτήσεων.
 • Στην ομαλή μετάβαση και προσαρμογή τους στον κόσμο των ενηλίκων.

Που βρίσκεται;

ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκάδας
Κτήριο ΔΔΕ Λευκάδας (ημιώροφος)
Καραβέλα 11
Λευκάδα 31100

26450 24109
26450 21731
kesyp@dide.lef.sch.gr


Εγκύκλιοι – Νόμοι

Έγγραφο Τίτλος
Γ7/113997/17.09.2009 Ανάθεση της εφαρμογής του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ7/110721/11.09.2009 Αποκλειστική χρήση των χώρων ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ
Γ7/81687/09.07.2009 Σχεδιασμός και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius – Leonardo da Vinci και eTwinning) για το Σχολικό Έτος 2009-10
Γ7/123160/02.11.2004 Λειτουργία 7 ΚΕΣΥΠ και 270 Γραφείων ΣΕΠ στα πλαίσια της κατηγορίας πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»
Γ2/1904/31.03.1997 Διδασκαλία του Μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία»

Σύνδεσμοι