Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Λευκάδας

υπεύθυνος: Χόρτης Σπυρίδων

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) δημιουργήθηκαν μετά από αίτημα των καθηγητών του κλάδου ΠΕ04, για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις εργαστηριακής υποδομής αρκετών Σχολείων, επιμόρφωσης και συντονισμού των καθηγητών.

Πριν την επίσημη συγκρότηση των Ε.Κ.Φ.Ε., αρκετοί συνάδελφοι ΠΕ04, με την βοήθεια Τοπικών Παραρτημάτων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και σε συνεργασία με αντίστοιχες Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάποιους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικών, είχαν δημιουργήσει και λειτουργήσει αντίστοιχα πρόδρομα ‘υποκατάστα’ των σημερινών Ε.Κ.Φ.Ε.

Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας συγκροτήθηκε με την Γ2/1111/22-2-1996/ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπουργική Απόφαση. Φιλοξενείται, από την ίδρυσή του σε χώρο που διαθέτει το 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας. Άρχισε να λειτουργεί από την 12/11/1996 με υπεύθυνη την Ελένη Φίλιππα, Φυσικό του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, η οποία παρέμεινε έως και το σχολικό έτος 2002-2003. Το σχολικό έτος 2002-2003 αποσπάστηκε ως συνεργάτης του Ε.Κ.Φ.Ε. ο Γιώργος Φίλιππας, Φυσικός από το Γυμνάσιο Νυδριού, ο οποίος από το επόμενο σχολικό έτος (2003-2004) έγινε ο νέος υπεύθυνος. Υπεύθυνος ΕΚΦΕ στη συνέχεια ανέλαβε ο Σπύρος Νίκας και Συνεργάτης του ΕΚΦΕ ο Γουρζής Ευστάθιος. Από το σχολ. έτος 2012/13 Υπεύθυνος ΕΚΦΕ είναι ο ο Χόρτης Σπυρίδων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί το ΕΚΦΕ είναι:

  • Επισκέψεις στα Σχολεία
  • Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων
  • Συμμετοχή στην πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
  • Δανεισμός οργάνων σε ΣΕΦΕ
  • Στήριξη θεσμού ΥΣΕΦΕ
  • Επιλογή εργαστηριακών ασκήσεων
  • Εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος

Που βρίσκεται;

Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας
1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, Παλιές Αλυκές
Καραβέλα 11
Λευκάδα 31100

26450 22427
26450 22427

Εγκύκλιοι Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) 2008-2009

Τα παρακάτω άρθρα περιγράφουν το θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.

Τίτλος Ημ/νία
Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) 07.2008
Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 07.2008
Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2008-2009 07.2008
Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2008-2009 07.2008
Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2008-2009 07.2008
Εργαστηριακή Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ και στη Δ΄ Τάξη των Εσπερινών ΤΕΕ 07.2008
Εργονομική Διευθέτηση των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών 04.2002