Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας είναι φορέας του Δημοσίου και εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και από το Υπουργείο Παιδείας. Η δομή της είναι όπως παρακάτω:

Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας

Πολίτης Ανδρέας, τηλ. 26453 62210

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων
Ωρολόγια προγράμματα
Εγγραφές- Μετεγγραφές – Τίτλοι φοίτησης
Ενισχυτική διδασκαλία
Π.Δ.Σ.
Εκπαιδευτικές εκδρομές
Άδειες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Καινοτόμες δράσεις και προγράμματα
Επιμορφωτικά σεμινάρια
Επικοινωνία με συλλόγους εκπ/κών, γονέων και τοπικούς φορείς
Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων
Παπαδόπουλος Σωκράτης (Προϊστάμενος) 26453 62211
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πανελλάδικες εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.
Ενημέρωση Μητρώου Ανθρ. Δυναμικού
Έλεγχος γνησιότητας τίτλου σπουδών
Παπαδόπουλος Σωκράτης (Προϊστάμενος) 26453 62211

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
Πρωτόκολλο
Αρχείο
Διεκπεραίωση
Γραμματεία-Εξωτερικές εργασίες
Σάντα Ζαχαρούλα 26453 62215
Μεταθέσεις
Αποσπάσεις
Μετατάξεις
Αναπληρωτές
Ωρομίσθιοι
Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσίας
Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου εκπαιδευτικών
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Τζάμος Παναγιώτης 

Κατωπόδη Αναστασία

26453 62214 

26453 62216

Συντάξεις
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
Τήρηση και ενημέρωση Π.Μ.Υ.
Χορήγηση αδειών
Κοντοπύργια Αιμιλία 26453 62218
Τήρηση και ενημέρωση Π.Μ.Υ. Γκολοβράντζα Αντωνία 26453 62217
Διδακτικά βιβλία
Μεταφορά μαθητών
Θειακού Όλγα 26453 62220
Τηλεματικές εργασίες
e-data center
Τζάμος Παναγιώτης 26453 62220
Καταχωριστής myschool Ρομποτής Σπυρίδων 26453 62223
Διαχείριση Ιστοσελίδας Βερύκιος Άγγελος 26453 62223
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Γκολοβράντζα Αντωνία
Σάντα Ζαχαρούλα
26453 62217
26453 62215
Γραμματέας ΠΥΣΔΕ Καραγιάννης Θεόδωρος 26453 62212

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
Μισθοδοσία
Αποδοχές
Αποζημιώσεις
Πρόσθετες αμοιβές
Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών
Χορήγηση Μ.Κ.
Θειακού Όλγα 26453 62220