Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας είναι φορέας του Δημοσίου και εποπτεύεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και από το Υπουργείο Παιδείας. Η δομή της είναι όπως παρακάτω:

Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης, τηλ. 26450 21728

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων
Ωρολόγια προγράμματα
Εγγραφές- Μετεγγραφές – Τίτλοι φοίτησης
Ενισχυτική διδασκαλία
Π.Δ.Σ.
Εκπαιδευτικές εκδρομές
Άδειες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Καινοτόμες δράσεις και προγράμματα
Επιμορφωτικά σεμινάρια
Επικοινωνία με συλλόγους εκπ/κών, γονέων και τοπικούς φορείς
Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων
Παπαδόπουλος Σωκράτης (Προϊστάμενος)

Δημοπούλου Ζωή

26450 21730
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Πανελλάδικες εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.
Ενημέρωση Μητρώου Ανθρ. Δυναμικού
Έλεγχος γνησιότητας τίτλου σπουδών
Παπαδόπουλος Σωκράτης (Προϊστάμενος)

Δημοπούλου Ζωή

26450 21730

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
Πρωτόκολλο
Αρχείο
Διεκπεραίωση
Γραμματεία-Εξωτερικές εργασίες
Σάντα Ζαχαρούλα 26450 21729
Μεταθέσεις
Αποσπάσεις
Μετατάξεις
Αναπληρωτές
Ωρομίσθιοι
Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσίας
Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου εκπαιδευτικών
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Τζάμος Παναγιώτης 26450 21729
Συντάξεις
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών

Τήρηση και ενημέρωση Π.Μ.Υ.
Χορήγηση αδειών

Τζάμος Παναγιώτης

 

 

Γκολοβράντζα Αντωνία

26450 21729
Διδακτικά βιβλία
Μεταφορά μαθητών
Θειακού Όλγα 26450 21730
Τηλεματικές εργασίες

e-data center

Καταχωριστής myschool

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

 

Τζάμος Παναγιώτης

Ρομποτής Σπυρίδων

Βερύκιος Άγγελος, Παπαγεωργίου Νικόλαος

Γκολοβράντζα Αντωνία, Σάντα Ζαχαρούλα

26450 21730

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων

Αρμοδιότητα Υπάλληλος Τηλέφωνο
Μισθοδοσία
Αποδοχές
Αποζημιώσεις
Πρόσθετες αμοιβές
Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών
Χορήγηση Μ.Κ.
Θειακού Όλγα

Νέλος Δημήτρης

26450 21730