Η δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών όπως και η αίτηση απόσπασης εντός της περιοχής μετάθεσης γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Από την αρχική σελίδα της ΔΔΕ πατήστε το κουμπί “Σύνδεση”, το οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, εισάγετε τους κωδικούς σας (συνήθως ΑΜ και ΑΦΜ). Αν δεν τους γνωρίζεται, επικοινωνήστε με την ΔΔΕ Λευκάδας.

Αν εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα, τότε δεν έχετε γράψει σωστά το συνθηματικό σας. Προσπαθήστε ξανά.

Αν εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα, τότε είτε δεν έχετε γράψει σωστά το όνομα χρήστη είτε δεν είστε καταχωρημένος/η στο σύστημα. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΔΔΕ Λευκάδας αναφέροντας το πρόβλημα ώστε να διορθωθεί.

Αφού εισάγετε σωστά τα στοιχεία σας, θα μεταφερθείτε ξανά στην αρχική σελίδα, αυτή τη φορά όμως το μπλε κουμπί θα έχει το όνομα σας.

 

Πατώντας ξανά το μπλε κουμπί εμφανίζεται ένα μενού, από το οποίο επιλέγετε την υπηρεσία που θέλετε.

 

Οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το αν έχετε οργανική θέση ή είστε στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που επιλέξετε μη επιτρεπτό τύπο αίτησης, θα πάρετε το σφάλμα που φαίνεται παρακάτω. Αν θεωρείτε ότι ο τύπος τοποθέτησης σας δεν είναι σωστά καταχωρημένος στο σύστημα, επικοινωνήσετε με την ΔΔΕ Λευκάδας αναφέροντας το πρόβλημα ώστε να διορθωθεί.

 

Διαφορετικά θα εμφανιστεί ο τύπος αίτησης που επιλέξατε και μπορείτε να συμπληρώσετε. Μπορείτε να αποθηκεύετε την αίτηση σας και όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί “Υποβολή” ώστε να γίνει η τελική υποβολή της. Μπορείτε να τυπώσετε την αίτηση σας οποιαδήποτε στιγμή, οπωσδήποτε όμως πρέπει να την τυπώσετε μετά την οριστική της υποβολή.